بستن تبلیغات [X]
مته ابزار زدن (پله‌ای) : اریسمان ابزار